Sjøskogen barnehage
"Et trygt sted å være, et morsomt sted å lære" Sjøskogen barnehage er en tre avdelings privat barnehage som ligger på Vinterbro i Ås kommune. Barnehagen ligger midt i et boligfelt med nærhet til skogen. Det er heller ikke så langt til sjøen.
Sjøskogen barnehage ble åpnet i 1996 og har en stabil og erfaren personalgruppe med godt arbeidsmiljø. Vi legger vekt på læring gjennom lek, vennskap, fysisk aktivitet og helse. Vi setter av mye tid til lek og har voksne med kunnskap om lek og lekens betydning for barn. Vi har tilgang på gymsal på Sjøskogen skole og vi har egen grillplass i skogen hvor vi har lagt opp til fysiske aktiviteter. De eldste barna er hvert år med på skiskole på Greverud som Skiforeningen arrangerer. Vi er bevisste på å ta vare på norske tradisjoer, samtidig som vi også tar vare på de kulturer som er representert i vår barnehage. Vi er bevisste på kostholdet i barnehagen og spiser sunn mat. Vi baker brødet selv og har variert sunt pålegg. Hver fredag har vi varm mat. Barnehagen serverer frokost og lunsjbuffet og et lett måltid med mye frukt og grønt på ettermiddagen. Vi bruker MyKid som informasjonskanal.
Søk barnehageplass
Sjøskogen barnehage er en privat barnehage som er eiet av foreldrene.
Barnehagen deltar i samordnet opptak for barnehagene i Ås kommune og søknad om opptak foregår via Ås kommune.
Sjøskogen barnehage
En foreldreeid privat barnehage som ligger på Vinterbro i Ås kommune.
Adresse
Sjøskogenveien 25
1407 Vinterbro
Telefon
64 94 58 04