Vi synes det er hyggelig at du vurderer å søke plass i barnehagen vår og ønsker dere velkommen.

Sjøskogen barnehage deltar i samordnet opptak for barnehagene i Ås kommune, med søknadsfrist 1.mars, og søknad om opptak foregår via Ås kommune.

Søknadsskjema for barnehageplass finner du i oppvekstportalen på nettsidene til Ås kommune:
https://as.ist-asp.com/NO00214-pub/login.htm