• Småtroll

  Småtroll

  Småtroll er en avdeling for barn i alderen 0-3 år.
  Vi er 14 barn og fire voksne i grunnbemanning. Alderspredningen på avdelingen er relativt stor, og vi deler oss derfor i mindre grupper så mye som mulig( i lek, samling, på tur, og i tilrettelagte aktiviteter).
  Vi legger stor vekt på å skape rolige og trygge omgivelser for lek og utfoldelse for de minste barna. I leketiden er vi voksne med på å starte, verne og vidreutvikle leken.
 • Revekroken

  Revekroken

  Revekroken er en avdeling med barn i alderen 3-6 år.
   Bjørnebo og Revekroken har tett samarbeid og vi er opptatt av å dele i grupper etter alder og behov. I tilvenningsperioden er vi mye aldersdelt sammen, for å bli kjent med hverandre på tvers av avdelingene. Besøk fra hverandres avdelinger ses på som en naturlig del av samarbeidet. I leketiden er vi voksne med på å starte, verne og videreutvikle leken.
 • Bjørnebo

  Bjørnebo

  Bjørnebo er en avdeling med barn i alderen 3-6 år.
   Bjørnebo og Revekroken har tett samarbeid og vi er opptatt av å dele i grupper etter alder og behov. I tilvenningsperioden er vi mye aldersdelt sammen ,for å bli kjent med hverandre på tvers av avdelingene. Besøk fra hverandres avdelinger ses på som en naturlig del av samarbeidet. I leketiden er vi voksne med på å starte, verne og videreutvikle leken. Vi voksne er på gulvet for å leke.
 • 1

Alle avdelinger:

Vi voksne er mye på gulvet for å leke.
Vi legger stor vekt på å være mye ute uansett vær og årstid, og har en fast turdag i uka. Hver fredag møtes alle avdelingene til en felles samling.

Månedsbrev

Hver måned lages det et månedsbrev på avdelingen. Dette kan du lese i Mykid på mobilen eller på nettet. Her er noen utdrag fra månedsbrevene:

Hei alle sammen!

Nå er vi i gang med september. Hele agust har vi brukt for tilvenning både til de nye og gamle barna. Dette er en svært viktig periode, hvor barn bygger trygghet i sitt eget tempo i forhold til barnehagens hverdagsliv. Derfor har vi ikke hatt noen faste planer eller aktiviteter. Vi er opptatt av barnas behov og vi prøver å tilpasse oss dette. 

 

Så vi delte oss i mindre grupper, barna kunne bestemme hvor de ville være: ute eller inne og hva de ville leke med. Det handler om barns medvirknig som betyr at barnet blir sett, hørt, tatt på alvor og har innflytelse på sin hverdag.

 

I vår barnehage har vi en visjon: Et trygt sted å være, et morsomt sted å lære. Vi mener med dette at vi vil skape muligheter til utvikling av tryggheten og læringen gjennom lek. Derfor fokuserer vi på lek og vennskap som er tett tilknyttet de 7 fagområdene som står i rammeplanen.  

 

I vår mening er leken det viktigste som preger barndommen og er en slags forberedelse til voksens verden. Gjennom lek bygger barnet sin selvfølelse og identitet og det utvikler sosiale, språklige, fysiske, intelektuelle og emosjonelle ferdigheter. Man lærer f.eks. å vente på tur, å dele med andre, å bruke fantasi eller løse konflikter. I tillegg bidrar leken også til å skape vennskap- å finne en venn, også bli en venn. 

 

Vi voksne er bevisst på leken. Vi hjelper å starte, vi støtter, vi veileder, vi verner og videreutvikler leken, vi inspirerer og hjelper å løse problemer hvis de oppstår, men samtidig er vi aktive observatører som prøver å ikke styre leken. 

 

Vi ser på leken som en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i. Det er noe som gir glede, humør, trivsel og tilhørighet.

 

Derfor hadde vi i august mye frilek både inne og ute. På avdelingen er det mye rollelek: superhelter :), politi og tyver, sirkuslek, showlek, familielek. Det er også mye konstrukjonlek: vi bygger broer eller baner med klosser hvor biler eller tog kan kjøre på etterpå. Innesand og plastelina er stadig populært, som tegning og perling.

 

Ute er det først og fremst bevegelse- og rollelek. Der får barna bruke kroppen sin aktivt. Gjennom klatring, husking, sykling og løping utvikler de sin motorikk og koordinasjon. Både barna og voksne på avdelingen liker å være ute så vi gjør det ofte uavhengig av været, men vi husker samtidig at noen trenger hvilestund av og til. F.eks. på en regnværdag ble vi gjennomvåte og ble inne resten av dagen. Da mente noen at det kunne være koselig å se på kino i sånt vær, mens noen syntes at det kunne være gøy å bade ute. Ikke noe problem! Vi fikk både se på "Dyrene i Hakkebakkeskogen” på kjøkkenet og de som hadde lyst fikk "bade” ute. Vi er åpne og spontane! :)

 

Ellers har vi vært på tur i skogen to ganger hvor barna fikk utforske naturen, bygge hytter, plukke blåbær, bli kjent med spiselige sopp, bli med på jakt etter insekter, ekorn og troll og fiske :) Mange opplevelser. 

 

En gruppe av barna har vært på biblioteket, hvor på en samlingstund fikk de høre forskjellige bøker. Vi kommer til å fortsette med dette og vi skal bytte grupper slik at alle barna får være med.

 

Dessutten har vi begynt med morgensamling hver dag hvor vi informerte barna om det som skulle skje gjennom dagen, om spesielle hendelser, eller aktiviteter. Dette gir barna en oversikt over dagen og skaper trygghet.

 

I tillegg har vi hatt fellessamling hver fredag, hvor vi har sunget sanger, har hørt på eventyr og har sett en ekte skilpadde! Det var spennede!

 

Den 19 august fylte barnehagen 21 år. Tusen takk for at dere ville feire bursdagen vår sammen med oss. :)